Raportul comitetului de audit la data de 31.12.2021