Bugetul de venituri si cheltuieli al SC ACVATERM SA pe anul 2017