• PROGRAM: Luni - Vineri, 8.00 - 16.00
0238 565 356 acvaterm.rs@gmail.com
N. Bălcescu,1B Râmnicu Sărat, Buzău

PARCĂRI PUBLICE CU PLATĂ

ADMINISTRAREA PARCĂRILOR  PUBLICE  CU  PLATĂ

          În Municipiul Râmnicu Sărat administrarea și exploatarea parcărilor publice cu plată, precum și activitatea de blocare/deblocare a autovehiculelor staționate neregulamentar, au fost delegate direct, prin concesiune, de către Consiliul Local operatorului economic S.C. ACVATERM S.A. ca urmare a Hotărârii nr. 111/2011.

Prin Regulamentul de organizare și funcționare a parcărilor publice cu plată, s-au stabilit intervalul orar zilnic în care staționarea în aceste parcări se taxează, cuantumul taxei pentru ora de parcare, cuantumul taxei pentru blocarea/deblocarea vehiculelor staționate neregulamentar precum și prestațiile care revin în sarcina operatorului serviciului, S.C. ACVATERM S.A.

– Amenajarea parcărilor publice cu plată, va cuprinde trasarea marcajelor conform Normativului SR 1848-7:2015 privind semnalizarea rutieră, inscripționarea, semnalizarea corespunzătoare, montarea panourilor de afișaj și a aparatelor de taxare (parcometre).

–  Taxa de parcare pentru locurile de parcare cu plată, se poate achita prin patru modalități de plată:

  1. în sistem de autotaxare, utilizând aparatele de taxare (parcometre) amplasate în apropierea locurilor de parcare cu plată.
  2. prin achiziția unui abonament de parcare specific parcărilor cu plată, de la sediul operatorului serviciului, S.C. ACVATERM S.A.
  3. prin transmiterea unui SMS de pe telefonul mobil la un nr. scurt (ex. 7420), SMS care va conține „un număr format din trei cifre”, număr ce reprezintă corespondentul timpului de staționare – 1 oră, acest număr putând fi identificat de pe panoul de informare din parcările cu plată, urmat apoi de „numărul de înmatriculare al autovehiculului”, (ex. BZ01XXX), iar utilizatorul va primi prin telefon un mesaj de confirmare a plății, precum și timpul alocat parcării.
  4. prin descărcarea aplicației Tpark și utilizarea acesteia de pe telefonul mobil.

Parcarea unui autovehicul pe un loc de parcare cu plată este considerată regulamentară dacă sunt îndeplinite simultan următoarele obligații:

  1. A fost achitată taxa de parcare prin una din modalitățile de achitare menționate anterior.
  2. Autovehiculul a fost poziționat pe locul de parcare în limitele marcajului rutier care delimitează zona de staționare, fără încălcarea acestora.
  3. Tichetul de parcare, abonamentul specific sau legitimația de gratuitate în cazul persoanelor care ocupă un loc de parcare rezervat persoanelor cu handicap, este afișat pe bordul autovehiculului într-un loc vizibil din partea exterioară.
  4. Nu s-a depășit timpul de parcare la care are dreptul utilizatorul, conform tichetului de parcare, plății prin SMS sau prin aplicația Tpark.

Orice încălcare a uneia sau a mai multor obligații dintre cele enumerate anterior, de către un utilizator, va fi considerată parcare neregulamentară și va fi constatată și sancționată conform prevederilor Regulamentului de către Împuterniciții operatorului.

Împuterniciții operatorului sunt angajații nominalizați printr-o Dispoziție a Primarului Municipiului Râmnicu Sărat cu atribuții de constatare a staționării/parcării neregulamentare a autovehiculelor și de sancționare a abaterilor de la Regulament prin blocarea roții autovehiculului constatat în culpă.

     Achitarea taxei de blocare/deblocare se poate face direct la Împuterniciții operatorului, eliberându-se bon fiscal prin casa de marcat portabilă din dotare sau la sediul operatorului serviciului S.C. ACVATERM S.A.

Întreținerea parcărilor cu plată constă în activități de refacere periodică a marcajelor, asigurarea mentenanței și consumabilelor pentru aparatele de taxare (parcometre), precum și în activități de actualizare a informațiilor și mentenanță pentru panourile de afișaj.

DISPOZITIE PRIVIND NOMINALIZAREA IMPUTERNICITILOR OPERATORULUI SERVICIULUI DE PARCARI

HOTARARE PRIVIND APROBAREA REG. DE ORG. SI FUNCTIONARE A PARCARILOR PUBLICE CU PLATA AFLATE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUN. RM. SARAT