• PROGRAM: Luni - Vineri, 8.00 - 16.00
0238 565 356 acvaterm.rs@gmail.com
N. Bălcescu,1B Râmnicu Sărat, Buzău

PREZENTARE

ACVATERM S.A. RÂMNICU SĂRAT

PREZENTARE

Scurtă prezentare a societății

Societatea Acvaterm S.A. este o societate comercială, având forma juridică de societate pe acțiuni și actionar unic „Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat”, aceasta fiind înființată prin reorganizarea R.A.G.C.L. “ELAST” Râmnicu Sărat în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat nr. 98/20.11.1997, coroborată cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, fiind înregistrată la Registrul Comerțului Buzău sub nr. J10/0048/1998.

Societatea are ca principal obiect de activitate colectarea deșeurilor nepericuloase – cod CAEN 3811.

S.C. Acvaterm S.A.  are capital social  subscris și vărsat prin aport în numerar în sumă de 680.945,51 lei, constând în 179.669 acțiuni, fiecare acțiune având valoarea de 3.79 lei, capital social deținut de „Municipiul Râmnicu Sărat prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat”, acesta fiind unic acționar.

S.C. Acvaterm S.A. este operator al serviciilor de utilitate publică privind salubrizare localităților.

Pe raza Municipiului Râmnicu Sărat prestează activități privind măturatul spălatul, stropitul și întreținere a căilor publice.

Pe raza comunelor Murgești si Podgoria prestează ca și operator de salubrizare al localităților având Licența Clasa 3- activitatea de  colectare separată şi transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activităti comerciale din industrie și institutii, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori

În baza contractelor de concesiune,  administrează parcările publice cu plată, respectiv parcările de reședință din municipiul Râmnicu Sărat.

Misiunea societății Acvaterm S.A.

Misiunea societății Acvaterm S.A. constă în deservirea cu profesionalism și responsabilitate a relației de furnizare și prestare a serviciilor de utilitate publică în scopul menținerii unui standard ridicat de viață urbană și rurală pentru locuitori.

În viziunea societății, acceptarea de noi provocări privind competitivitatea, orientarea către noile exigențe urbane și rurale, precum și nevoile cetățenilor din aceste comunități, reprezintă valori pe care personalul societății și le-a asumat.

//acvaterm.ro/wp-content/uploads/2022/03/sediu.jpg
//acvaterm.ro/wp-content/uploads/2022/03/275982477_133592459219286_4453970824639793851_n.jpg
//acvaterm.ro/wp-content/uploads/2022/03/271989342_109085931669939_2967792373696341932_n.jpg
ACVATERM S.A. RÂMNICU SĂRAT

SERVICIILE NOASTRE

S.C. Acvaterm S.A. este operator al serviciilor de utilitate publică privind salubrizarea localităților.
Principalele servicii oferite: